Thursday, July 19

2012 Salaries

PlayerSalary (yen)PlayerSalary (yen)
NISHINO, Akira (M)70,000,000TANAKA, Hideo18,000,000
OKUBO, Yoshito70,000,000TOKUSHIGE, Kenta15,000,000
NOZAWA, Takuya50,000,000TOKURA, Ken13,000,000
KITAMOTO, Kunie38,000,000KONDO, Gakuto10,000,000
TAKAGI, Kazumichi38,000,000LEE, Kwang Seon8,000,000
HASHIMOTO, Hideo35,000,000MIHARA, Masatoshi8,000,000
KOMOTO, Hiroyuki30,000,000BAE, Chun Suk8,000,000
YOSHIDA, Takayuki30,000,000UEKUSA, Yuki7,000,000
INOHA, Masahiko30,000,000OYA, Tsubasa6,000,000
TASHIRO, Yuzo25,000,000MORIOKA, Ryota6,000,000
MOGI, Hiroto25,000,000OGAWA, Keijiro4,800,000
PARK, Kang-jo23,000,000OKUI, Ryo4,800,000
SOMA, Takahito20,000,000HAYASHI, Keisuke4,800,000
HANEDA, Kenji20,000,000KAMITA, Jun4,000,000
*Figures are based on numerous sources including estimates from public tax records, J.League pay scale standards and, in some rare cases, announcements from the club.

No comments: